Ponúkam všetky elektroinštalačné práce do 1000V, mám bohaté skúsenosti so zhotovovaním elektroinštalácie v bytoch, rodinných domoch, priemyselných halách, kancelárskych priestoroch, polyfunkčných objektoch či vonkajších priestoroch ako aj s rekonštrukciami starej, pôvodnej elektroinštalácie.
Ďalej poúkam:

Opravu, výmenu elektrických zásuviek, vypínačov, ističov, elektrických rozvodov,svetelných zdrojov...

Opravy prerušených káblov v stenách a podlahách

Vyhľadávanie prerušených vedení a opravy

Montáž a demontáž elektrických spotrebičov

Výmenu hliníkových rozvodov za medené a drobné elektrikárske práce

Vedľa ponuky prác spojených s montážou a rekonštrukcie elektroinštalácie vykonávam tiež zapojenie elektrospotrebičov podľa platných noriem.

Zapojenie elektrospotrebičov:

- digestory - varné platne - elektrické rúry a sporáky - vstavané spotrebiče - ventilátory / odsávače

Pracujem aj cez víkendy a sviatky.

Postup pri poruchách elektrospotrebičov:

1./ diagnostika poruchy spotrebiča  / služba spoplatnená sumou 20€ /

2./ nahlásenie zákazníkovi stav poruchy a cenu opravy

3./ výmena vadnej súčiastky / v prípade že danú súčiastku nemáme na sklade sa objednáva /

4./ odovzdanie opraveného spotrebiča s protokolom o oprave / odovzdáva sa aj vymenená vadná súčiastka /

5./ automatická záruka na vymenený diel 2roky